Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Služby

 1. dodávka a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení
 2. servis a revízia brán t.j. montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu posuvných brán
 3. revízne prehliadky a revízne správy pre bránové systémy v zmysle vyhlášky č. 718/2002 - príloha č. 3 Z.z.
 4. servis a opravy vzduchotechnických a klimatizačných zariadení + MaR / Meranie a regulácia /
 5. odborné prehliadky, servis a revízia požiarnych klapiek
 6. dodávka a montáž všetkých druhov brán, motorizácia jestvujúcich brán
 7. dodávka a montáž zámočníckych výrobkov ako brány, ploty, prístrešky, okná, dvere
 8. protipožiarna a tepelná izolácia vzduchotechnických zariadení
 9. dodávka všetkých druhov filtrov a filtračných materiálov pre vzduchotechnické zariadenia
 10. konzultácie, poradenstvo, inžinierska činnosť a návrh jednotlivých zariadení so zabezpečením projektu
 11. monitoring a diagnostika stavieb / potrubia, dutiny, šachty / pomocou servisnej kamery
 12. revízia klimatizačných zariadení podľa zákona č. 286/2009 a vyhlášky MŽP SR č. 314/2009  / F - plyny /
 13. poradenstvo a vypracovanie technologických postupov montáže vzduchotechniky, klimatizácie a MaR
 14. poradenstvo a vypracovanie technických podmienok programov a výkonu individuálnych a funkčných skúšok
 15. rozvody ÚK, ZTI

KONTROLA  KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOV PODĽA ZÁKONA č. 17/2007

SERVIS  KLIMATIZAČNÝCH  ZARIADENÍ

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next