Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Klimatizácia RD

Klimatizácia rodinných domov multisplitovými zariadeniami MITSUBISHI :

+ OS Prameň - 10 MSZ-EF / 3 MXZ

+ Majcichov 3 MSZ-LN / 1 MXZ

+ Štitáre 4 MSZ-AP-LN / 1 MXZ

+ RD Bratislava 2 MSZ-AP / 1 MXZ + 1 MSZ/MUZ

A.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next