Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológie v Nitre

 

+ Rekuperačné vetranie teoretických učební, zázemie a sociákne zariadenia 

+ Rekuperačné vetranie odborných učební a haly

+ Rekuperačné vetranie 2. NP 

zariadenia ATREA - DUPLEX s integrovaným riadiacim systémom MaR a priaym výparníkom + kondenzačná jednotka

+ klimatizácia rozvodne, serverovne - zariadenia LG

+ odsávanie sociálnych zariadení

+ vetranie kompresorovne

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next