Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Strategický priemyselný park NITRA - sever " TIP Lužianky "

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Moderné servisné zariadenie je súčasťou strategického priemyselného parku Nitra-Sever a na hlavnú železničnú sieť je napojené jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou. Terminál sa nachádza v tesnej blízkosti závodu Jaguar Land Rover, ktorý bude s ročnou produkciou na úrovni 150 000 kusov vozidiel jeho najväčším používateľom.

+ SO 02-34-01.06  Prevádzková budova

+ SO 02-34-07.06  Objekt sociálneho zázemia

+ SO 02-34-09.05  Vrátnica

Rekuperačné vetranie zabezpečujú podstropné jednotky ATREA - DUPLEX

Klimatizáciu zabezpečujú zariadenia FUJITSU - kanálové, podstropné a kazetové jednotky

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next