Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

ZsVs Nitra - Laboratóriá , Za hydrocentrálou NITRA

+ Vetranie laboratórnych priestorov na 1. NP až 3. NP - rekuperačná jednotka CIC 16000 m/3h, zdroj chladu HITACHI - 2 ks, odvodné plastové ventilátory - 21 ks

+ Vetranie priestorov so zvýšenou čistotou na 2. NP - rekuperačná jednotka CIC 2000m3/h, zdroj chladu HITACHI, čisté nástavce - 5 ks

+ Chladenie priestorov na 1. NP až 3. NP - systém VRF HITACHI vnútorné jednotky v počte 60 ks a vonkajšie kondenzačné jednotky v počte - 4 ks o celkovom chladiacom výkone 266 kW

+ chladenie serverovne

+ odvetranie sociálnych zariadenií a skladov

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next