Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

ČOV ZLATÉ MORAVCE

Dodávka a montáž priemyselnej sekčnej brány KRUŽÍK

Dodávka a montáž vzduchotechniky pre objekty :

SO-03 Vstupná ČS

SO-09 Ducháreň biologického čistenia

SO-18 Združený objekt kalových nádrží-stav.úpravy

SO-19 Strojovňa kogenerácie, SO-20 Strojovňa plynovej komory

SO-21 Zásobná nádrž vyhnitého kalu-stav úpravy

SO-24 Plynojem a strojovňa plynojemu

Použité strojné zariadenia SYSTEMAIR

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next