Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

MINITÜB SLOVAKIA spol. s.r.o. Čeladice


- Preloženie pôvodnej sekcionálnej brány SPEDOS 3500 x 4200mm (š x v)                 
- Dodávka a montáž Horman protipožiarnej brány 2500 x 3000mm (š x v)    
- Dodávka a montáž sekcionálnej priemyselnej brány KRUŽÍK s ID 2500 X 3000mm (š x v)
- Dodávka a montáž 3ks rýchlobrán Sperol 2500 x 3000mm (š x v)

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next