Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Marel Slovakia s.r.o. Nitra

DodáVKA a montáž nových sekcionálnych priemyselných brán Kružík:
- zmena rozmerov otvorov: pôvodné - 4000 x 4500mm (š x v)
               nové - 4600 x 4500mm (š x v)
                       - 4600 x 5000mm (š x v)
  

A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next