Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

SZONLAJTNER spol. s r. o. ŽIRANY

VZDUCHOTECHNIKA

VETRANIE MONTÁŽNEJ JAMY

VETRANIE SKLADU OLEJOV

VETRANIE SKLADU NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

Potrubné ventilátory + ohrev, ventilátory do Ex prostredia, požiarne klapky

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next