Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

ELEKTRÓN RIMAVSKÁ SOBOTA - Ing. Štefan Czakó

REKONŠTRUKCIA BUDOVY ELEKTRÓN ul. Družstevná 5, 979 01 Rimavská Sobota.

 

Zdroj tepla pre vykurovanie budovy ELEKTRÓN sú tepelné čerpadlá (TČ) vzduch-voda -vonkajšie a vnútorné jednotky systému DAIKIN Altherma. Budú použité dve vonkajšie jednotky typu EMRQ12AAY1 o menovitom výkone 24,2 kW a jedna jednotka EMRQ16AAY1 o menovitom výkone 31,6 kW. Vnútorné jednotky budú typu EKHBRD016ACY1- 6 ks a EKHBRD014ACY1- 1 ks.

 

Rozvody ÚK sú Uponor MLC (plastohliníkové) rúrky - 380 m.

 

Vykurovacie telesá sú navrhnuté doskové radiátory výrobcu U.S. Steel Košice typ KORAD Kompakt - 70ks.

 

 

 

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next