Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

MARTINSKÉ CENTRUM PRE BIOMEDICÍNU - Jesseniova lekárska fakulta, Martin 1. 2 a 3. etapa

Subdodávka pre spoločnosť VZT mont Košice.

V I. etape sme realizovali dodávku a montáž rozvodov Cu potrubia k VRV systému v celkovej dĺžke 1260 m.

Montáž 8 ks vonkajších jednotiek, 147 ks vnútorných / prevažne kazetových / jednotiek, 78 refnetov.

 

V II. a III etape sme realizovali dodávku a montáž rozvodov Cu potrubia k VRV systému v celkovej dĺžke 3630 m.

Montáž 10 ks vonkajších jednotiek, 272 ks vnútorných / prevažne kazetových / jednotiek, 278 refnetov.

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) je výskumným pracoviskom pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next