Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

CVŽV Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Modernizácia technológie a stavebné úpravy bitúnku CVŽV Nitra

 

Prestavba a modernizácie existujúceho experimentálneho bitúnku pre ošípané na bitúnok pre ošípané a HD s malým objemom výroby.

 

PS03 Vzduchotechnika

Vzduchotechnické zariadenie rieši vetranie a chladenie priestoru rozrábkárne v zmysle hygienických a veterinárnych predpisov. Privádzaný vzduch bude filtrovaný, ohrievaný alebo chladený v závislosti od vonkajších poveternostných podmienok.

Rekuperačná jednotka TOPVEX, priamy chladič a kondenzačná jednotka SINCLAIR

 

 

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next