Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

VISTEON INTERIORS SLOVAKIA Nitra

Požiarne zabezpečenie striekacej kabíny.

Požiarna izolácia FIRESTOP, zabudovanie 22 ks požiarnych klapiek IMOS.

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next