Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

ČSMP Nitra - Kynek I

Čerpacia stanica pohonných hmôt

Klimatizácia priestorov predajne - 3 kazetové jednotky MITSUBISHI v splitovom vyhotovení

Vetranie priestorov predajne, prípravne, skladov a sociálnych zariadení s použitím produktov SYSTEMAIR, nerezový digestor IMOS

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next