Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Bazén U K F Nitra

Modernizácia technologického vybavenia bazéna UKF Nitra.

Výmena starej cca 30 ročnej vzduchotechniky za nové zariadenie. Vzduchotechnická centrála so vzduchovým výkonom 7000 m3/h / rekuperácia, zmiešavanie / a riadiacim systémom MaR / SIEMENS /, nerezové potrubné rozvody / TECHNOV /.

Vzhľadom k obmedzeným transportným možnostiam bola VZT centrála dodaná v rozloženom stave a bola kompletovaná priamo v strojovni.

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next