Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Obchodné centrum EURONICS T P D ZVOLEN

Projekt sme realizovali v rozsahu : vzduchotechnika, chladenie, ústredné vykurovanie, rozvody chladu, meranie a regulácia / MaR /.

Vzduchotechnika : celkovo je v objekte inštalovaných 2 + 5 zostáv VZT centrál so vzduchovým výkonom 40.400m3/h. Sú použité výrobky SYSTEMAIR a DANVENT - zostavné jednotky s rotačným rekuperátorom.

Chladenie : inštalovaný chladiaci výkon je 2 x 268 kW. Sú použité výrobky CARRIER. V objekte je inštalovaných 65 fancoilov.

Ústredné vykurovanie : inštalovaný tepelný výkon kotolne je 2 x 220 kW. Sú použité kondenzačné kotly VIESMANN.

Meranie a regulácia MaR : riadenie vzduchotechniky a kotolne, riadiaci systém SIEMENS - 11 rozvádzačov

Poďakovanie za konštruktívnu spoluprácu patrí Ing. Trellovi - riaditeľovi oblasti BE a Ing. Počúchovi - stavbyvedúcemu / ZIPP Ba /

Na projekte s nami a pre nás spolupracovali : ELVY SERVIS Nitra, PRAKTIK Nitra, Ing. Michal PINTÉR - chladiaca technika

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra
A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

Mapa

Mapa všetkých realizácií »

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next