Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

HORLE WIRE NITRA

Výmena odsávania - strešných ventilátorov z výrobnej haly

Odsávanie od technologického zariadenia - pece

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next