Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Profil spoločnosti

Spoločnosť A.C.T. NITRA, spol. s r.o. bola založená 1.decembra 1997 ako spoločnosť, ktorá si kladie za cieľ vybudovať stabilnú, spolahlivú a konkurencieschopnú spoločnosť v nasledovných činnostiach:

 • dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie vrátane MaR
 • dodávka a montáž bránových systémov
 • dodávka a montáž zámočníckych výrobkov vrátane umeleckého kováčstva

Uvedené predmetné zameranie je dané predovšetkým odborným personálnym obsadením, ako aj technickým vybavením spoločnosti. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti 22 stálych pracovníkov rôznych odborných činností a profesií. V celom rozsahu zabezpečujeme realizáciu zákaziek vlastnými zmluvnými technickými a montážnymi pracovníkmi s potrebnou odbornou kvalifikáciou a dlhoročnou praxou viac ako 25 rokov.

Stratégia:

 • máme vybudovaný a zavedený INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM s pravidelným vyhodnocovaním pre zlepšovanie a s prijatými nápravnými a preventívnymi opatreniami.

Cieľ:

 • k v a l i t a, bezpečnosť, ochrana životného prostredia, stabilita, dobrá povesť, dôveryhodnosť a akceptovanie spoločosti na trhu, vlastné know - how
 • ekonomická stabilita a prosperita, finančná disciplína
 • využiť odborný a ľudský potenciál pracovníkov, zabezpečiť ich odbornú prípravu a vzdelávaie

Pracovníci spoločnosti absolvovali potrebné školenia a kurzy ako :

 • Odborný pracovník zdvíhacích zariadení v rozsahu posuvných brán
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Prvá pomoc, Požiarna ochrana
 • Lešenári, Viazači bremien, Zvárači, Obsluha pracovných plošín
 • Odborné osvedčenie podľa vyhlášky č. 718/2002
 • Prevádzka a údržba vozidiel - vodiči
 • Kontrolný technik, montér, opravár protipožiarnych klapiek
 • Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia izoláciou Pyrorock, Nobasil
 • Aplikácia detektorov a monitorovacích systémov výfukových plynov ragy G
 • Výroba a montáž garážových rolovacích brán BP
 • Motory, riadenie, elektronika Zn. Becker, Nice, Came
 • Aplikácia systémov pasívnej požiarnej ochrany HILTI
 • a iné odborné školenia poriadané jednotlivými dodávateľmi.

Pracovníci spoločnosti individuálne a ústretovo pristupujú k požiadavkám každého zákazníka, vyznačujúc sa pružnosťou, energickosťou a spoľahlivosťou pri plnení každej zákazky.

Spoločnosť A.C.T. Nitra spol. s r.o. kladie dôraz na zvyšovanie a udržiavanie kvality poskytovaných služieb, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, čoho dôkazom je aj zisk certifikátu integrovaného manažérskeho systému kvality podľa normy ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004 , ISO 18001 : 2007 medzinárodnej certifikačnej spoločnosti quality austria .

Kvalitné služby potrebujú aj kvalitné technické vybavenie. Svedčí o tom vybavenie spoločnosti počítačovou a meracou technikou / TESTO, ITE /, lešením, malým ručným náradím / HILTI / , chladiarenským náradím, vozovým parkom / RENAULT , OPEL / pre pokrytie potrebných činností.

Pri realizácii zákaziek sú používané len certifikované materiály od overených a spoľahlivých dodávateľov.

Spoločnosť A.C.T. Nitra spol. s r.o. má uzavretú poistku zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou.

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next