Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Vysoká 9, 810 00 Bratislava - Staré Mesto

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu Vysoká 9, 810 00 Bratislava - Staré Mesto.

Zrekonštruovaný objekt bude pod novým názvom BLoKK.

+ Vetranie a chladenie resp. doohrev obchodov a služieb

+ Vetranie podzemnej garáže

+ Vetranie chránených únikových ciest

+ Prevádzkové vetranie schodíšť a priľahlých chodieb

+ Vzduchotechnika obslužných a technických miestností

+ Vetranie sociálnych zariadení, kuchýň, kotolne

Vzduchotechnické jednotky CIC Hřebec, ventilátory s príslušenstvom a požiarne klapky ELEKTRODESIGN

A.C.T. NitraA.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next