Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Sociálna poisťovňa Šaľa

Stavebné úpravy časti 2.N.P. – Poliklinika Šaľa.

Prestavba na objekt Sociálnej poisťovne.

Klimatizácia : klientského centra, kancelárií, serverovne - Splitové a multisplitové zariadenia L G

Odvetrávanie sociálnych zariadení

A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next