Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Poľno SME Palárikovo

Infračervené ohrievače Systemair IR 6000 pre :  Dielňu opráv poľnohospodárskej techniky

Vykurovanie celého priestoru je neekonomické a neúčinné. Nasmerovanie sálavého tepla bude len na pracoviská s pobytom pracovníkov.

A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next