Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE - Lakovňa

V subdodávke pre GALATEK realizujeme vzduchotechniku pre novú lakovňu v SO 20.

A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next