Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

COVAP NITRA

Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológie v Nitre

+ Rekuperačné vetranie teoretických učební, zázemie a sociákne zariadenia

+ Rekuperačné vetranie odborných učební a haly

+ Rekuperačné vetranie 2. NP

+ klimatizácia rozvodne, serverovne

A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next