Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Dostavba AB - INPEK Nitra

+ Klimatizácia miestností - Multisplit MIDEA 14/7 + split

+ Vetranie spciálnych zariadení

A.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next