Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

Penzión JASPLASTIK - SK , Nitra

+ Odvetranie sociálnych zariadení

+ Vetranie kuchýň, kotolne

+ rekuperačné vetranie Hobby miestnosti

+ klimatizácia serverovne

A.C.T. NitraA.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next