Sme tu preto, aby sme plnili
požiadavky a želania
našich zákazníkov.

Dosiahneme to profesionálnym
prístupom a spoľahlivou prácou.

ALU Slovakia, Nová cesta 1226/99 , JELKA - SO 01 Administratívno-prevádzková budova , Hliník nad Hr

SO 01 Administratívno-prevádzková budova , Hliník nad Hronom

+ Nútené vetranie šatní mužov a žien a WC - rekuperačná jednotka ATREA  DUPLEX  2500

+ Klimatizácia kancelárií, jedálne a serverovne - Multisplitové kazetové a nástenné jednotky DAIKIN / 5 vonkajších - 9 vnútorných zariadení /

+ Vetranie sociálnych zariadení 

A.C.T. Nitra

NAJNOVŠIE REFERENCIE

Prev Next